Examinering pedicure opleiding

De examens worden samengesteld door het landelijk examenbureau TCI. De theorie-examens worden afgenomen in Groningen, Loenen en Heerenveen. Het praktijkexamen wordt afgenomen in Groningen.

Voordat deelname aan het praktijkexamen mogelijk is, dient de leerling voor alle theorie-examens geslaagd te zijn. Dit is noodzakelijk om de kwaliteit van het vak te waarborgen.

Er wordt drie maal per jaar geëxamineerd in de theorievakken. Voor het afleggen van een praktijkexamen zijn er twee momenten per jaar, namelijk in juli en in januari.

Mocht een leerling een examen opnieuw moeten maken, dan is dit geen probleem. Ook de herexamens worden op school afgenomen.

N.B.:  De exameneisen kunt u terug vinden op de website van het examenbureau TCI ( www.tci-examens.nl )

Meer informatie over de kosten, inhoud, data en locaties van de pedicure opleiding, kunt u terecht op de overzichtspagina opleiding pedicure