Workshop kwaliteit en beroepscode

De workshop bewust van Kwaliteit en Beroepscode legt waarden en normen vast van
het beroep van pedicure die als leidraad dient voor een goede beroepsuitoefening.
Een beroepscode geeft aanknopingspunten om na te denken en een weloverwogen
keuze te maken.

Lees meer.