Workshop kwaliteitsbewaking in de praktijk

De workshop kwaliteitsbewaking in de praktijk heeft als doel het vergroten van het
bewustzijn van kwaliteit in de praktijk door kwaliteitsbewust te handelen.

Lees meer.