NNA gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer

Aanmeldformulier basisopleiding Pedicure

Vul hier uw gegevens in

*

Klik hier voor de Algemene voorwaarden 

Door je aan te melden via dit aanmeldformulier verklaart de cursist kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de inhoud van de opleiding zoals beschreven en de Algemene Voorwaarden (totaal 11 pagina’s). Tevens verklaart de cursist akkoord te gaan met de opname van zijn/haar diplomagegevens in het diploma register van de stichting BRAVO.

De Noord Nederlandse Academie behoudt zich het recht voor om de opleidingsdag/avond bij onvoldoende aanmeldingen te annuleren, of te selecteren op volgorde van inschrijving bij ondertekening. Indien de cursist in zulke gevallen op de door hem/haar gekozen opleidingsdag/avond niet geplaatst kan worden, zal het inschrijfgeld en het eventueel reeds betaalde lesgeld worden gerestitueerd.