NNA gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer

Klachten

Wij doen onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst zijn. Natuurlijk horen wij het graag als u tevreden bent en een compliment wilt geven. Wij horen het ook graag als u een klacht of suggestie heeft, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. 

Een klacht dient schriftelijk ingediend te worden bij de directie van de Noord Nederlandse Academie. Elke klacht wordt binnen vier weken schriftelijk afgehandeld, zo nodig of indien klager dat wenst worden de betrokkenen gehoord. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. (Bron. Algemene voorwaarden NNA artikel 15)