NNA gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer

Aanmeldformulier opleiding Medisch Pedicure

Ondergetekende meldt zich aan voor de volgende opleiding(en) en/of examens en machtigt de Noord Nederlandse Academie, onderdeel van Pedimed BV, incassant ID NL02ZZZ540283610000, voor het afschrijven van het lesgeld en materialen en/of NNA examengeld circa 2 weken voor de start van de opleiding en gaat akkoord met de algemene voorwaarden (zie www.noordnederlandseacademie.nl).
Voor annulering/opzegging is artikel 5d van de algemene voorwaarden van toepassing.

*
*

Klik hier voor de Algemene voorwaarden 

Indien u een eenmalige, of doorlopende machtiging hebt afgegeven en u bent het niet eens met de afschrijving, dan kunt u deze laten 
terugboeken.
Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. U kunt ook voor het moment van afschrijving verzoeken om 
een standaard Europees incasso-opdracht tegen te houden. Als u van mening bent dat een bedrag ten onrechte van uw rekening is afgeschreven, omdat u geen doorlopende machtiging heeft afgegeven, kunt u tot 13 maanden na datum afschrijving een verzoek indienen bij uw bank om dit te corrigeren. Informeer bij uw bank naar de voorwaarden.