Workshop kwaliteitsbewaking in de praktijk

De workshop kwaliteitsbewaking in de praktijk is een eendaagse workshop, bestaande uit een theoretisch en
praktisch gedeelte.