NNA gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer

Aanmeldformulier Workshop

Ondergetekende meldt zich aan voor de volgende workshop en machtigt de Noord Nederlandse Academie, onderdeel van Pedimed BV, incassant ID NL02ZZZ540283610000, voor het afschrijven van het lesgeld en materialen circa 2 weken voor de start van de workshop en gaat akkoord met de algemene voorwaarden. Voor annulering/opzegging is artikel 5d van de algemene voorwaarden van toepassing.

Wanneer u liever een inschrijfformulier wilt uitprinten en opsturen klikt dan hier.

Vul hier uw gegevens in

*
*

                          Klik hier voor de Algemene Voorwaarden


Uiterlijk 1 week voor de start van de workshop ontvangt u een uitnodiging voor betreffende workshop. Binnen circa 1 week voor de start van de workshop wordt het lesgeld van bovenstaand rekeningnummer afgeschreven. U ontvangt hiervan een betalingsbewijs. Indien de incasso wordt gestorneerd dan draagt de deelnemer zelf de zorg voor een tijdige betaling. Indien u aan deze workshop wilt deelnemen, verzoeken wij u het aanmeldingsformulier volledig ingevuld tot 14 dagen voor aanvang van de workshop aan ons te retourneren. Let wel : Inschrijving verplicht u tot betaling.
Inschrijving geschiedt op volgorde van datum binnenkomst. Indien u een éénmalige, of doorlopende machtiging hebt afgegeven en u bent het niet eens met de afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. U kunt ook voor het moment van afschrijving verzoeken om een standaard Europees  incasso-opdracht tegen te houden. Als u van mening bent dat een bedrag ten onrechte van uw rekening is afgeschreven, omdat u geen doorlopende machtiging heeft afgegeven, kunt u tot 13 maanden na datum afschrijving een verzoek indienen bij uw bank om dit te corrigeren. Informeer bij uw bank naar de voorwaarden.